Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem
Ankiety społecznie zaangażowane

STOWARZYSZENIE "KRZYŚ"

KRS: 0000228742

Stowarzyszenie „KRZYŚ” jest organizacją pożytku publicznego. Działalność charytatywną na terenie Dolnego Śląska prowadzi nieprzerwanie od 17 lutego 2005 roku.

Początkowo ideą powstania Stowarzyszenia była pomoc dzieciom z domów dziecka. Następnie objęto pomocą Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze. Od sierpnia 2011 roku poszerzono działalność statutową i do podopiecznych dołączyły osoby dorosłe, młodzież i dzieci zarówno z upośledzeniami umysłowymi jak i ruchowymi.

Obecnie członkami Stowarzyszenia są rodzice osób niepełnosprawnych oraz ludzie dobrej woli, którzy niosą pomoc potrzebującym.

Stowarzyszenie obejmuje swoją opieką 73 osoby, min. osoby z Zespołem Downa, osoby z porażeniem mózgowym oraz wielodzietne rodziny dysfunkcyjne. Są to przede wszystkim osoby niemajętne.

Jednym z głównych celów jaki realizujemy jest integracja naszych podopiecznych ze społecznością lokalną (organizujemy wspólne cotygodniowe warsztaty taneczne, zajęcia ruchowe, wyjazdy, eventy i pikniki). Prowadzimy również świetlicę środowiskową.

Ze względu na rozwijającą się działalność Stowarzyszenia, będącą wynikiem pilnych potrzeb naszego środowiska (świetlica środowiskowa, pracownia komputerowa, rehabilitacja, konsultacje psychologa, logopedy), od kwietnia 2015 roku GOKiS Kąty Wrocławskie przekazuje Stowarzyszeniu samodzielny budynek, który wymaga remontu i dostosowania do potrzeb (remont łazienek, adaptacja kuchni i wyposażenie).