Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem
Ankiety społecznie zaangażowane

FUNDACJA SŁAWEK

KRS: 0000272518

Fundacja Sławek została założona w 1998 roku przez rodzinę Państwa Łagodzińskich, a swój początek miała w postaci drobnych działań filantropijnych rodziny zapaleńców...dziś jest jedną z prężniej działających organizacji pozarządowych działających na rzecz więźniów, byłych więźniów, ich rodzin i bliskich w Polsce. Od 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Marek Łagodziński, prezes Fundacji „Sławek” po raz pierwszy zetknął się z problemami osób skazanych, kiedy w 1992 r. przyszedł do więzienia na ul. Rakowieckiej na mityng AA. Marek zainteresował się sytuacją osób osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarne w Polsce na tyle mocno, że założył fundację.

  1. Naszą misją jest pomoc osobom przebywającym w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w bezpiecznym powrocie do społeczeństwa i rodziny.
  2. Działamy na rzecz pojednania i zbliżania rodzin dotkniętych izolacją.
  3. Lobbujemy na rzecz utworzenia Polskiego Systemu Pomocy Postpenitencjarnej, który poprzez międzysektorową współpracę pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie oddziaływań pomocowych.

Wierzymy, że każdy człowiek powinien dostać kolejną szansę. Szansę na zmianę swojego życia - często wcześniej nikt mu takiej szansy nie dał.