Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem
Ankiety społecznie zaangażowane

FUNDACJA AKTYWNEJ MŁODZIEŻY FAM

KRS: 0000583447

Fundacja Aktywnej Młodzieży “FAM”, to organizacja doceniająca potencjał, jaki tkwi w młodych ambitnych ludziach, w ich twórczości i chęci zdobywania nowej wiedzy, w ciągłym poszukiwaniu autorytetów, dlatego skupia ich wokół inicjatyw edukacyjnych i społecznych. Fundacja „FAM” uświadamia podopiecznym, że od wykształcenia i aktywności zależy nie tylko ich przyszłość, lecz również przyszłość lokalnego środowiska i narodu. Do naszych zadań należy m.in.: wspieranie wszechstronnego rozwoju podopiecznych, określenie ich potrzeb: naukowych, kulturalnych i oświatowo-wychowawczych, kreowanie lokalnych liderów, tworzenie projektów. Promujemy kreatywność i przedsiębiorczość. Chcemy wspierać działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi w realizacji. Zakładamy przy tym partnerstwo z innymi instytucjami wychowawczymi i organizacjami. Swoją działalnością chcemy dążyć do poprawy ekonomiczno-społecznej młodzieży w miejscu zamieszkania. Opinie zebrane przez „FAM” przy pomocy pedagogów szkolnych Gminy Miasto Działdowo potwierdzają, że młodzież potrzebuje takiego wsparcia.

Projekt ma szansę ograniczyć podatność na uzależnienia poprzez zwiększenie aktywności społecznej młodych ludzi i stworzenie im przestrzeni do rozwijania swojej kreatywności i postaw obywatelskich. Młodzież twórczo i sensownie spędzi czas pod okiem coachów, nabywając narzędzia do rozwoju kluczowych umiejętności społecznych. Fundacja „FAM” myśli o przyszłości regionu, dlatego stawia i inwestuje w młodzież. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości opierając się na trzech filarach funkcjonowania:

I. MENTORING RÓWNIEŚNICZY

II. INKUBATOR TALENTÓW I INICJATYW

III. WOLONTARIAT ARTYSTYCZNY