Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem
Ankiety społecznie zaangażowane

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

KRS: 0000126602

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 1998 roku. Przez 16 lat działalności Fundacja wspierała dzieci w hospicjach, niewidome dzieci, żołnierzy rannych na misjach, polskie dzieci na Litwie, rodzinne domy dziecka, samotne matki, matki w pracy. Jesteśmy autorami pierwszych w Polsce kampanii społecznych, m. in.: "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, "Pomóż dzieciom na Litwie" dla Polskiej Akcji Humanitarnej, "Zobacz niewidome dzieci!" dla Stowarzyszenia Tęcza, "Bóg się rodzi! Pomóż samotnym matkom" dla Caritas Polska, "Grunt to rodzina!" na rzecz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz wielu innych.

Fundacja Świętego Mikołaja łączy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową.

Poprzez program Stypendia św. Mikołaja wyszukujemy młodych liderów i społeczników, którzy chcą - a dzięki nam mogą - zmieniać swój dom, podwórko, małą ojczyznę. Stypendia to dopiero początek. Chcemy, aby otrzymane dobro odbudowało więzi lokalnej solidarności i pracowało dla przyszłych pokoleń. Nie tylko przyznajemy stypendia, ale kładziemy nacisk na mobilizowanie szkół i lokalnych społeczności do samodzielnego zbierania środków. Od 2010 roku przyznaliśmy 1401 stypendiów o łącznej wartości ponad 1,8 mln zł, które zmieniły przyszłość konkretnych młodych ludzi.

www.stypendia.mikolaj.org.pl
www.mikolaj.org.pl/akademia

Działalność naukowa

Pod szyldem Teologii Politycznej prowadzimy pogłębioną refleksję nad życiem społecznym. Organizujemy spotkania, seminaria, konferencje, prowadzimy portal, oraz unikalną, niekomercyjną działalność wydawniczą (www.teologiapolityczna.pl).

Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem nagród:
• Europejska Nagroda Obywatelska 2011. Nagroda przyznawana przez Parlament Europejski
• W 2010 r. wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania za działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek oraz wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet
• Ubi Caritas 2008
• TOTUS 2006 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”
• Pro Publico Bono 2005 w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską

16 lat Fundacji Świętego Mikołaja:
7,7 tysiąca dzieci, które otrzymały dotacje edukacyjne
38 kampanii społecznych
40 mln zł na cele społeczne i charytatywne
60 badań dotyczących problemów społecznych
1 100 współpracujących podmiotów komercyjnych

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).